Observacions i dades en temps real

Boia oceanogràfica del Canal d'Eivissa

Prediccions

Predicció d'onatge

Predicció de corrents

Aquest visor de mapes es va crear per donar suport al Tita LLorens 2018 Challenge. Els botons de l'esquerre permeten a l'usuari recrear les trajectòries que travessen el canal d'Eivissa, tant d'Eivissa a Alacant com d'Alacant a Eivissa. Tot amb l'objectiu de planificar la ruta òptima.

Contribucions

SOCIB compta amb la col·laboració de: